گزارش تصویری آیین تودیع و معارفه مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان

482