مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان تاکید کرد:

لزوم توجه به مشکلات صادر کنندگان در پیگیری بازگشت ارزهای صادراتی

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: اتاق بازرگانی اهواز و سازمان صنعت معدن وتجارت در پیگیری بازگشت ارزهای صادراتی، مشکلات صادر کنندگان در بازگشت ارز را مورد توجه قرار دهند.

ارسلان شهنی در حاشیه نشست تعیین تکلیف معوقات پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان در محل اتاق بازرگانی اهواز، با اشاره به بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، گفت: با توجه به تاکید قانون و سیاست دولت مبنی بر بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، جلساتی برای پیگیری این موضوع به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی اهواز برگزار شد که صادرکنندگان کالا و خدمات به بیان مشکلات خود پرداختند.

شهنی افزود: تمام صادرکنندگان کالا و خدمات باید مطابق با مصوبات هیأت وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

وی با اشاره به مباحث مطرح شده از سوی صادر کنندگان گفت: قرار بر این است اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی اهواز و سازمان صنعت، معدن وتجارت استان کمیته ای تشکیل دهند و با توجه به درصد ارز بازگشتی از سوی صادرکنندگان و مشکلات ناشی از اختلاف نظر در برداشت از بخش نامه ها، صادر کنندگان را تفکیک و دسته بندی کنند و در اسرع وقت پیگیری لازم را جهت بازگشت ارزهای صادراتی انجام دهند.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان تاکید کرد: ضمن پیگیری مصرانه جهت بازگشت ارز صادراتی، این کار به نحوی انجام شود که حقوق صادر کنندگان تضییع نشود یعنی شرایط و محدودیت های ناشی از تحریم ها و آسیب های ناشی از ویروس کرونا که به صادرکنندگان واردشده، در نظر گرفته شود تا باعث ایجاد نا امیدی در بین آن ها نشود.

شهنی ادامه داد: بنابراین ضمن پیگیری بازگشت ارزهای صادراتی، مشکلات صادر کنندگان در بازگشت ارز مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان تصریح کرد: بدیهی است کسانی که علیرغم همه مساعدتها، اقدام به بازگشت ارز صادراتی نکنند با پیامدهای حقوقی مواجه می شوند.

136