مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان خبر داد:

برخورد جدی با افرادی که در عرضه شکر مداخله می کنند

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: سازمان صمت استان افرادی را که در عرضه و توزیع شکر اختلال ایجاد می کنند را به معاونت اقتصادی استانداری معرفی کند تا با این افراد برخورد جدی شود.

ارسلان شهنی در نشست ستاد تنظیم بازار خوزستان که در سرسرای سازمان صمت استان برگزار شد، افزود: دستگاه ها و مسئولان استان با توجه به امکانات و شرایط جامعه و محدودیت هایی که وجود دارد، می توانند برای حل مشکلات استان تصمیم گیری کنند.

وی افزود: دراین شرایط اقتصادی که عمده مشکلات ناشی از تحریم و افزایش نرخ ارز است در بسیاری از موارد برای حل مشکلات امکان سیاستگذاری وجود ندارد.

135