مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان تاکید کرد؛

لزوم همکاری دستگاه های اجرایی برای کنترل مشکلات

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: حل کردن برخی مسایل اقتصادی از اختیار دستگاه‌های اجرایی خارج است مثل کمبود ارز دولتی برای فعالان اقتصادی که این مشکل باید در سطح ملی برطرف شود.

ارسلان شهنی در ستاد تنظیم بازار خوزستان در سرسرای سازمان صمت استان، با اشاره به اینکه کمبود ارز دولتی باعث افزایش قیمت نهاده‌ها شده، ادامه داد: تفاوت قیمت کالاها در بین استان‌های مختلف طبیعی است و دستگاه‌ها باید برای کنترل مشکلات در سطح بازار با یکدیگر همکاری و مشارکت داشته باشند.

شهنی با بیان این که شرایط موجود، تلاش بیشتر دستگاههای اجرایی را می طلبد، افزود:  تمامی دستگاه‌های خوزستان برای رسیدگی به تخلفات باید با یکدیگر همکاری داشته باشند تا به مردم و تولید کنندگان کمک شود.

 

148