گزارش تصویری نشست مشترک مرزی مقامات ایرانی و عراقی با موضوع بررسی آخرین وضعیت مبادلات مرزی

158