معاون اقتصادی استاندار خوزستان:

تولیدکنندگان واقعی صنایع پایین دست پتروشیمی در خوزستان شناسایی شوند

معاون امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به اینکه اختصاص سهمیه مواد اولیه صنایع پایین دست پتروشیمی در استان باید ساماندهی شود، گفت: شناسایی تولیدکنندگان واقعی برای تعیین میزان سهمیه مواد اولیه همچنین به‌منظور قطع برخی فعالیت‌های سوء استفاده گرایانه در بورس کالا ضروری است.

نوراله حسن زاده در پنجاه و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان که در سرسرای این شورا برگزار شد اظهار داشت: در این رابطه باید به صورت شفاف، ساز و کار روشنی همراه با رعایت موازین قانونی تعریف و تهیه گردد تا روند تولید در صنایع استان از شرایط بهتری برخوردار شود.

وی با بیان اینکه برخی افراد سودجو با تاسیس شرکت‌های صوری موفق به اخذ پروانه و همچنین راهیابی به بورس کالا برای تهیه مواد اولیه شده‌اند گفت: چنین شرکت‌های فاقد هرگونه فعالیت تولیدی هستند و تنها با استفاده از سهمیه‌ای که در بورس دارند به کار دلالی مشغول هستند.

معاون امور اقتصادی استانداری خوزستان ادامه داد: برای ساماندهی سهمیه های موجود واحدهای تولیدی پیشنهاد مشخص کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در حال حاضر ایجاد تعاونی های تامین مواد اولیه صنایع پایین دست پتروشیمی است.

این مقام مسئول در استانداری خوزستان تصریح‌کرد: در همین راستا طی همکاری مشترکی که بین انجمن پلیمری استان و سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان صورت می‌گیرد باید واحدهای تولیدی واقعی شناسایی شوند.

 

وی با اشاره به شناسایی و برخورد با برخی واحدهای تولیدی زیرمجموعه صنعت پتروشیمی طی سال‌های گذشته در منطقه آزاد اروندکنار گفت: بعد از بررسی‌هایی که صورت گرفت، مشخص شد که این واحدها با وجود دریافت مواد اولیه، اما محصولی تولید نمی کنند.

 

معاون امور اقتصادی استانداری خوزستان اضافه‌کرد: در نهایت این واحدها به خاطر عرضه آزاد سهمیه مواد اولیه به دادگاه معرفی شدند.

231
اخبار مرتبط