مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان تاکید کرد /

ضرورت هماهنگی همه ی ادارات مربوطه جهت تسهیل در خرید گندم

مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان در جلسه ی بررسی و برنامه ریزی برداشت، حمل و تامین گندم استان اعلام کرد: تامین اعتبار لازم جهت پرداخت ها صورت گرفته و بانک کشاورزی موظف است حداکثر ظرف 48 ساعت پس از دریافت چک لیست از مراکز خرید پرداختها را انجام دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، ارسلان شهنی مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان در جلسه بررسی و برنامه ریزی برداشت، خرید، حمل و تامین گندم استان با عنوان اینکه پیش بینی لازم جهت مراکز خرید با لحاظ اولویت سیلوهای ملکی بخش خصوصی صورت پذیرفته، گفت: ضروریست مراکز خرید شامل سیلوهای ملکی بخش خصوصی و مراکز خرید تعاون روستایی، به تعداد و در فواصل و نقاط لازم جهت سهولت خرید گندم و دسترسی کشاورزان مستقر گردند.
وی عنوان کرد: با توجه به اینکه بیش از ۲۰۰۰ کمباین در این فصل باید وارد استان شوند، پلیس راه استان همکاری لازم جهت تسهیل تردد خودروهای مربوطه انجام دهد.
وی افزود: در خصوص سوخت مورد نیاز ماشین آلات کشاورزی، جهاد کشاورزی با هماهنگی شرکت پخش فرآورده های نفتی سوخت مورد نیاز کمباین ها را تامین نماید.
مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان در ادامه خاطر نشان کرد: تامین اعتبار لازم جهت پرداخت ها صورت گرفته و بانک کشاورزی موظف است حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از دریافت چک لیست از مراکز خرید پرداختها را انجام دهد.

61
اخبار مرتبط