نخستین سفر شهرستانی دکتر آقارضا فتوحی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان به شهرستان خرمشهر


در این سفر یک روزه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری به شهرستان خرمشهر، در نشستی در محل فرمانداری خرمشهر با موضوع بررسی ظرفیت های اقتصادی و اشتغال در این شهرستان شرکت نمود.

نشست با مدیر عامل منطقه آزاد اروند پیرامون هماهنگی در خصوص استفاده از ظرفیت منطقه آزاد اروند جهت توسعه شهرستان های آبادان و خرمشهر، دیگر جلسه کاری دکتر فتوحی به خرمشهر بود که در این نشست مقرر شد: هماهنگی بین منطقه آزاد اروند و دستگاههای گمرک، راهداری و حمل و نقل جاده ای، مرزبانی و سایر دستگاهها جهت ساماندهی و رونق تجاری پایانه شلمچه صورت پذیرد.

بازدید از شرکت کشتی سازی آمسکو، نشست با هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی خرمشهر پیرامون برنامه ریزی برای توسعه مراودات و مبادلات تجاری و اقتصادی با کشورهای منطقه مخصوصاً کشور همسایه عراق، بازدید از پایانه مرزی شلمچه جهت بررسی مشکلات موجود و برنامه‌ریزی جهت ساماندهی و مدیریت واحد پایانه شلمچه از دیگر برنامه های سفر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری به خرمشهر بود.

254
اخبار مرتبط