معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان بر رونق تجاری و افزایش صادرات به کشور عراق و ایجاد اشتغال در منطقه تاکید کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، عصر امروز، پنجشنبه ۱۸ آذرماه۱۴۰۰، آقارضا فتوحی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان به همراه سید سعید حسینی نژاد مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان ، به منظور ایجاد هماهنگی جهت رونق تجاری و افزایش صادرات به کشور عراق و ایجاد اشتغال در منطقه،از پایانه مرزی چذابه
بازدید میدانی بعمل آوردند.
در این بازدید مسائل و مشکلات موجود بررسی و برنامه هایی جهت جذب سرمایه گذار جهت ساماندهی بارانداز پایانه چذابه با فرماندار دشت آزادگان و شورای شهر و شهردار بستان برنامه ریزی گردید.

165
اخبار مرتبط