ویدیو/ضرب الاجل یک هفته ای معاون اقتصادی استاندار خوزستان برای بازگشایی بازارچه بندر اروندکنار

معاون اقتصادی استاندار خوزستان ضرب الاجل یک هفته ای برای بازگشایی بازارچه بندر اروندکنار و ساماندهی غرفه‌های این بازارچه تعیین کرد

رضا فتوحی معاون اقتصادی استاندار در بندر اروندکنار گفت: یک سفر به سهمیه سفر ملوانان خوزستانی اضافه شد.

تا پایان هفته آینده باید مرز اروندکنار راه اندازی شود و تجارت در آن رونق یابد و با خاطیان برخورد جدی می‌شود.

سی غرفه بازارچه اروندکنار در کنار اسکله باید هرچه سریعتر راه اندازی شود.

47
اخبار مرتبط