بازدید و نظارت معاون اقتصادی استاندار بر سردخانه های شرکت پشتیبانی امور دام استان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان دکتر آقارضا فتوحی، سرپرست معاونت اقتصادی استانداری خوزستان روز سه شنبه در راستای تنظیم بازار و نظارت بر سردخانه های ذخیره مواد پروتئینی از سردخانه های شرکت پشتیبانی امور دام استان بازدید به عمل آورد.

80
اخبار مرتبط