معاون امور اقتصادی استانداری خوزستان:

چگونگی توزیع میوه و خدمات رسانی بهینه به مردم در ایام نوروز سال ۱۴۰۲/گزارش تصویری

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان در بازدید از محل ذخیره سازی میوه شب عید، بر نحوه توزیع میوه و چگونگی خدمات رسانی بهینه به مردم در ایام نوروز سال ۱۴۰۲ تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خورستان، آقارضا فتوحی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری بهمراه سید سعید حسینی نژاد مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان و مدیر کل تعاون روستایی خوزستان، معاون فنی و بازرگانی مدیریت تعاون روستایی خوزستان همچنین مباشر خرید و تامین میوه شب عید اتحادیه تعاون روستایی خوزستان از محل ذخیره سازی میوه شب عید سال ۱۴۰۱ و نوروز سال ۱۴۰۲ واقع در سردخانه برنجکوبی اهواز، مجتمع انبار های جهاد کشاورزی استان بازدید کرد.
آقارضا فتوحی در این بازدید بر چگونگی توزیع میوه و خدمات رسانی بهینه به مردم در ایام نوروز سال ۱۴۰۲ تاکید کرد.

115