با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان؛

بازدید از پژوهشکده خرما ومیوه های گرمسیری

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان بهمراه مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان و جمعی از مدیران استانی از پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری بازدید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، شنبه ۶ اسفند ۱۴۰۱، آقا رضا فتوحی معاون امور اقتصادی استانداری خوزستان بهمراه سید سعید حسینی نژاد مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان و جمعی از مدیران استانی از پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری بازدید کرد.

در این بازدید طی نشستی، تراهی رئیس پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری در خصوص تاریخچه تاسسیس پژوهشکده، معرفی گروه ها و زیر ساخت های تحقیقاتی، ایستگاه های تحقیقاتی وابسته به پژوهشکده، فعالیت های تحقیقاتی، دستاوردها، امکانات، نیازها و منابع پژوهشکده مطالبی را ارائه و مسائل مرتبط به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

در همین خصوص دکتر فتوحی بر اهمیت موضوع توسعه اصولی خرما و میوه های گرمسیری و نقش اشتغال زایی آنها تاکید کرد و ضمن قدردانی از زحمات اعضا هیئت علمی پژوهشکده گفت: پتانسیل بهره وری خرما و میوه های گرمسیری در استان بسیار بالا بوده است.
وی در ادامه به نقش تحقیقات کاربردی و فنی اشاره داشت و تولید نهال اصیل و سالم را از جمله مهمترین وظایف پژوهشکده دانست و راهکارهای اجرایی را نیز تشرح کردند.
در همین ارتباط پریچهر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان با تاکید بر نقش پژوهشهای کاربردی، به اهمیت توسعه میوه های گرمسیری در محیط های کنترل شده و همچنین خرما در مناطق مستعد با در نظر گرفتن جمیع شرایط خرد اقلیم هر منطقه اشاره نمود.

98