به ریاست استاندار و با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان؛

نشست ستاد تسهیل استان برگزار شد/گزارش تصویری

در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مقرر شد ۶۲ واحد تولیدی که توسط بانک ها تملک شده اند مورد تجدید نظر قرار گرفته و مواردی که قابلیت فعالیت مجدد دارند راه اندازی شده و به چرخه تولید برگردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان امروز دوشنبه به ریاست علی اکبر حسینی محراب استاندار خوزستان و با حضور آقارضا فتوحی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری خوزستان امروز دوشنبه ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۱ در محل سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد.
در این نشست مقرر شد ۶۲ واحد تولیدی که توسط بانک ها تملک شده اند مورد تجدید نظر قرار گرفته و مواردی که قابلیت فعالیت مجدد دارند راه اندازی شده و به چرخه تولید برگردند.

165