به ریاست مدیر کل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال؛

جلسه ای جهت تکمیل به موقع و دقیق آمار و اطلاعات بخش اقتصادی برگزار شد/گزارش تصویری

به ریاست مدیر کل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال، جلسه ای جهت تکمیل به موقع و دقیق آمار و اطلاعات بخش اقتصادی در سالن جلسات معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان به دلیل اهمیت شاخص های ارزیابی عملکرد در رتبه بندی استانی و شهرستانی، جلسه ای جهت تکمیل به موقع و دقیق آمار و اطلاعات بخش اقتصادی به ریاست محمد امین مکوندی مدیرکل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خوزستان و با حضور فرمانداری ها و دستگاه های اجرایی در سالن جلسات معاونت هماهنگی امور اقتصادی برگزار شد.

اشتغالزایی و فعال نمودن واحدهای راکد از جمله مهمترین شاخص های ارزیابی عملکرد می باشد.

62