به ریاست مدیر کل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال؛

نشست جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان برگزار شد

به ریاست مدیرکل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خوزستان نشست جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان نشست جذب و حمایت از سرمایه گذاری به ریاست محمد امین مکوندی مدیرکل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری و با حضور دستگاه های اجرایی به منظور پیگیری و رفع مشکلات سرمایه گذاران در حوزه های راه داری، پایانه صادرات گل و گیاه و ۰۰۰ در سالن جلسات معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان برگزار شد.

52