به ریاست مدیر کل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال؛

جلسه پیگیری وضعیت تهیه و تدوین فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان برگزار شد

جلسه پیگیری وضعیت تهیه و تدوین فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان سد مدیرکل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خوزستان برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، به منظور پیگیری وضعیت تهیه و تدوین فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان و اتصال دستگاه‌های اجرایی عضو اطلس سرمایه‌گذاری به ژنوپرتال اطلس و بارگذاری لایه های مرتبط در سامانه زیرساخت داده مکانی، جلسه ای روز دوشنبه بیست و دوم اسفند ماه ۱۴۰۱ به ریاست محمد امین مکوندی مدیرکل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری در سالن جلسات معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان برگزار شد.
این جلسه با محوریت تسریع در تدوین فرصت های سرمایه گذاری، تکمیل سامانه خدمات سرمایه گذاری و مشارکت دستگاه ها در راه اندازی اطلس سرمایه گذاری برگزار شد.
همچنین مقرر شد موضوع فرصت های سرمایه گذاری با محوریت اینترنت اشیاء و هوشمند سازی بخش کشاورزی پیگیری شود.

76