غلامرضا شریعتی خوراک خبرخوان خوراک اتم

غلامرضا شریعتی شامگاه دوشنبه در نشست تخصصی بررسی مشکلات متروی اهواز در استانداری خوزستان بیان کرد: اختلاف زیادی میان پیمانکار پروژه و شهرداری اهواز بود به همین دلیل سال گذشته سه کارشناس که مورد قبول شرکت کیسون هم بودند برای بررسی موارد اختلافی تعیین شدند. وی ادامه داد: مطابق نظر حقوقی کارشناسان، شرکت کیسون در بسیاری موارد ادعایی هیچ حقی ندارد اما برای پیشبرد پرونده مقرر شد مبلغی به شرکت کیسون پرداخت شود ، پس از آن موارد اختلافی به شورای عالی فنی ارجاع شد اما باز هم… در ادامه بخوانید